משלחות חפירות לחו"ל

חזרה לדף פעילויות

 

המוניטין והניסיון של המכונים לארכיאולוגיה בארץ ושמם הבינלאומי של המרצים הבכירים, בשילוב של ניסיון רב בלוגיסטיקה של חפירות ארכיאולוגיות, מובילים יזמים בחו"ל ונציגיהם בארץ לפנות למכונים אלה והעומדים בראשם בכדי שיובילו משלחות ארכיאולוגיות אל מחוץ לגבולות המדינה.

אנו, צוות קרדום, נוכל להגיש לכם הצעה לארגון משלחות לחו"ל. ההצעה תכלול על פי הצורך; תכנון אסטרטגיית החפירה, גיוס צוות מקצועי והקמת מערך לוגיסטי לביצוע חפירה ארכיאולוגית בחו"ל. בנוסף נוכל לבצע תכנון שימור ופיתוח של האתר וכן עבודות שימור ושחזור באתר עד להכשרתו לצרכיי תיירות.