אימוץ אתר או מונומנט

מדינת ישראל היא המדינה העשירה ביותר בעולם במספר האתרים הארכיאולוגיים שבה. לצערנו, המשאבים הממלכתיים המופנים לשימור, לשחזור ולפיתוח אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים עדיין מוגבלים מאוד.

מכון ישראלי לארכיאולוגיה מיטיב לגבש תכניות פיתוח ייחודיות לאתרים בעלי ערך לאומי ובין-לאומי. ניתן לשלב פרויקטים כאלה גם במיזמים כלכליים.

אימוץ אתר והצגתו כאטרקציה לקהל הרחב הינו פתרון איכותי למבקשים להנציח קרובים או יקירים.

מכון ישראלי לארכיאולוגיה מציע לתורמים שותפות בהליך האימוץ של מונומנטים בהם:

- בתי כנסת עתיקים, כנסיות עתיקות, מסגדים עתיקים ואף מקדשים פגאניים קדומים
קברי צדיקים
מבני שרד ומבנים ציבוריים מתקופת המקרא
רצפות פסיפס מפוארות
מבני שרד ומבנים ציבוריים מפוארים מימי האימפריה הרומית
חאנים עתיקים
גנים ארכיאולוגיים ציבוריים בקהילה
מתקני ייצור של תעשיות קדומות ועתיקות בהם: בתי בד, גתות, כבשני סיד ועוד
אימוץ אתר בקהילה על ידי חברה עסקית, תורם או קרן מקומיים

נשמח לקבל את פנייתך במייל