תמיכות ותרומות

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (עמותה רשומה) שם לעצמו למטרה לקדם את נושא הארכיאולוגיה בקרב כל שכבות האוכלוסייה בישראל. תקציב העמותה מקורו בפעילות כלכלית בנושאי ארכיאולוגיה אותה יוזמת העמותה, פירות פעילות זו משמשים את העמותה בקידום פעילות ארכיאולוגית אקדמית – חלוקת מלגות, פעילות חברתית – הכשרה מקצועית למובטלים, פעילות בשטח – טיפוח אתרים, פעילות תרבותית – פרסומים, כנסים והרצאות. 

העמותה זקוקה לעזרה במימון פעילותה ומבקשת את תמיכת הציבור, חברות מסחריות או בעלי יכולת כלכלית לתמוך באחד או יותר מסוגי הפעילות של העמותה.