הכשרה מקצועית למחוסרי עבודה

מכון ישראלי לארכיאולוגיה (עמותה רשומה) שם לעצמו למטרה לקדם את נושא הארכיאולוגיה בקרב כל שכבות האוכלוסייה בישראל.

מתוך הניסיון המצטבר של המכון בניהול פרויקטים בקהילה, נוכחנו, שמחוסרי עבודה הנמנים על פי רוב על שכבות המצוקה בחברה, זוכים לפתרונות אשר מנציחים את עתידם בעיסוקים אשר לא תמיד מכבדים את בעליהם. כך נפלטים אותם אנשים פעם נוספת למעגל האבטלה ותחושת הניכור שלהם לחברה ולקהילה הולכת וגוברת.

 מקצוע השימור מאפשר לעוסק בו להיות שותף פעיל ויוצר בטיפוח המורשת התרבותית של הקהילה. בשל כך, המשמר זוכה במקור פרנסה ויתרה מכך בגאווה על עיסוקו ועל תוצרי עבודתו. כך ניתן למתן במידה מסוימת את מידת הניכור שנוצרה בין העובד לקהילתו ולחברה בכלל, לאחר שנים של מחסור ואבטלה.

 אף שהמשק הישראלי לא מוצף בביקושים למשרות בתחום השימור, המומחים לדבר קובעים שתחום השימור עומד בפני צמיחה משמעותית בשל ההכרה בערך שימור המבנים ההיסטוריים ובצורך התיירותי בפיתוח אתרי עתיקות. ההכשרה למקצוע השימור מאפשרת גם השתלבות קלה יותר בתחום הבניין, תחום אשר על פי רוב יש בו ביקושים לידיים עובדות ואפשרויות ההשתכרות בו טובות.

אנו פונים לתורמים להיות שותפים עמנו בביצוע קורסי משמרים למחוסרי עבודה ואף לאסירים משוחררים. הקורסים יתבצעו על פי תכנית פורמאלית שכוללת 610 שעות לימוד וכן התמחות מעשית. במהלך הקורס, הנמשך חצי שנה, יבצעו החניכים פרויקט שימור אטרקטיבי אשר יזכה לחשיפה רחבה בציבור.

אנו פונים לתורמים לסייע במימון מלגת הכשרה שתאפשר הכשרה לנערים שנפלטו ממערכת החינוך או למחוסרי עבודה לרכוש ידע וניסיון במקצוע השימור.

נשמח לקבל את פנייתך במייל.