פעילות המכון

מכון ישראלי לארכיאולוגיה - עמותה רשומה ומלכ"ר

מטרותינו: קידום המחקר הארכיאולוגי באמצעים המשלבים ארכיאולוגיה, קהילה ופיתוח אתרי עתיקות.

קרדום – חפירות ארכיאולוגיות
יסודות – שימור ושיחזור ארכיאולוגי והיסטורי
תגליות – ארכיאולוגיה לכל – סיורים, הרצאות, כנסים ופעילויות מיוחדות
בראשית – פרויקטים קהילתיים – ארכיאולוגים