שירותים מגוונים וחפירות ארכיאולוגיות על ידי הגוף הוותיק והמנוסה בארץ.

לפרטים נוספים

 

מגוון סיורים, קורסים והרצאות, שמיועדים לכסות פנים רבות ככל האפשר של מקצוע הארכיאולוגיה.

לפרטים נוספים באתר תגליות

 

מכון ישראלי לארכיאולוגיה נותן שירותי שימור למגוון רב של מבנים וממצאים

לפרטים נוספים

 

הקמת מערך חינוכי-קהילתי לחידוש הברית בין האדם למורשתו

לפרטים נוספים